Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM ad 5

Charakterystyka 103 uczestniczących OIOM, zgodnie z okresem wdrażania interwencji w celu zmniejszenia częstości zakażeń krwiopochodnych związanych z cewnikiem. Tabela 2. Tabela 2. Dane podstawowe. Tak więc w końcowej analizie uwzględniono 103 dane z ICU dla 1981 ICU miesięcy i 375,757 dni cewnika. Charakterystyki oddziałów intensywnej terapii według okresu badania podsumowano w Tabeli 1. Dane wyjściowe dotyczące zakażeń krwi związanych z cewnikiem na uczestniczących OIOM przedstawiono w Tabeli 2, w zależności od statusu nauczania i wielkości łóżek w szpitalach. Po uruchomieniu projektu Keystone ICU 13 z 67 szpitali (19%) włączyło chlorheksydynę do zestawów centralnych stosowanych w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Sześć tygodni po wysłaniu listu do dyrektorów generalnych w 67 uczestniczących szpitalach, 56 (84%) zaopatrzyło chlorheksydynę, 46 (69%) zaopatrzyło agenta w OIOM, a 43 (64%) zapełniło go w wózkach centralnych. Całkowita liczba dni cewnika zmieniła się nieznacznie podczas badania. Na oddziałach intensywnej terapii, które wdrożyły interwencję badawczą w okresie 3 miesięcy (od czerwca do sierpnia 2004 r.) Po zebraniu danych wyjściowych (tabela 1), średnia liczba dni z cewnikiem na miesiąc wyniosła 4779. W okresie obserwacji średnia liczba Cewnik-dni w miesiącu wahał się od 4757 w ciągu 4 do 6 miesięcy po wdrożeniu interwencji do 5469 w okresie 10-12 miesięcy po wdrożeniu.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość zakażeń związanych z cewnikiem krwi od linii podstawowej (przed wdrożeniem badania) do 18 miesięcy obserwacji. Całkowita mediana częstości zakażeń krwi związanych z cewnikiem zmniejszyła się z 2,7 (średnia, 7,7) zakażeń na 1000 cewników w dniu wyjściowym do 0 (średnia, 2,3) w ciągu 0 do 3 miesięcy po wdrożeniu interwencji badanej (P.0,002) i utrzymywała się na poziomie 0 (średnio 1,4) podczas 18 miesięcy obserwacji (Tabela 3). Znaczący spadek zaobserwowano zarówno w szpitalach dydaktycznych, jak i szpitalach neonatologicznych oraz w małych szpitalach (<200 łóżek) i dużych szpitalach (.200 łóżek) (tabela 3).
Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki częstości występowania dla zakażeń związanych z cewnikiem. Wielopoziomowy model regresji Poissona wykazał znaczący spadek częstości zakażeń krwi związanych z cewnikiem podczas wszystkich okresów badania w porównaniu ze wskaźnikami wyjściowymi, przy czym współczynniki zapadalności stale zmniejszały się z 0,62 (95% przedział ufności [CI], 0,47 do 0,81) w 0 do 3 miesięcy do 0,34 (95% CI, 0,23 do 0,50) po 16-18 miesiącach po wdrożeniu interwencji badawczej (Tabela 4). Istniała istotna interakcja pomiędzy interwencją a wielkością łóżka: interwencja była nieznacznie bardziej skuteczna w małych szpitalach, ze wskaźnikiem częstości występowania wynoszącym 0,97 (95% CI, 0,96 do 0,99, P <0,001) na każde 100-łóżkowe zmniejszenie wielkość szpitala. Wyniki analizy wrażliwości danych z 53 jednostek intensywnej terapii przekazujących dane w sposób ciągły od początku linii bazowej były podobne do wyników analizy pierwotnej, przy czym współczynniki częstości występowania zmniejszały się z 0,62 (95% CI, 0,46 do 0,85) w okresie od 0 do 3 miesięcy do 0,15 (95% CI, 0,07 do 0,32) po 16 do 18 miesiącach obserwacji.
Dyskusja
Celem projektu MHA Keystone ICU była poprawa bezpieczeństwa pacjentów na oddziałach intensywnej terapii w Michigan
[więcej w: truskawiec sanatorium karpaty, sativa nasiona, rezonans magnetyczny prywatnie cena ]
[więcej w: jak wytępić wszy, akashanet, nfz opole sanatoria lista oczekujących ]