Stężenia osoczowe zydowudyny

W liście z 4 kwietnia 1991 r., Wydania czasopisma, * dostarczyliśmy dane dotyczące związku między średnim stężeniem zydowudyny w osoczu a wystąpieniem infekcji oportunistycznych. Odkryliśmy błąd obliczeniowy w programie używanym w naszej analizie. Wyniki powinny wyglądać następująco. Szacowane średnie stężenia zydowudyny wahały się od 0,016 do 1,7 mg na litr. Średnie dzienne stężenie, uwzględnione jako współzmienna w modelu przeżycia, nie jest zatem znacząco związane z występowaniem infekcji oportunistycznych (P = 0,13). Niemniej jednak szacuje się, że ryzyko infekcji jest 2,7 razy większe, gdy średnie stężenie w stanie stacjonarnym wynosi 0,2 mg na litr, niż gdy wynosi 0,3 mg na litr.
Przepraszamy za ten błąd.
Sylvie Escolano, mgr inż.
Francja Mentré, Ph.D.
Jean-Louis Golmard, MD
Bertrand Diquet, Ph.D.
Alain Mallet, Ph.D.
CHU Pitié-Salp.tri.re, 75634 Paris CEDEX 13, Francja
Odnośnik * Escolano S, Mentré F, Golmard JL, Diquet B, Mallet A. Zmniejszona dawka zydowudyny u pacjentów z AIDS. N Engl J Med 1991; 324: 994-6
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
[podobne: trifas, parafia babiak, nfz opole sanatoria lista oczekujących ]