Kwestia depresji przeciwdepresyjnej – rozważanie ryzyka samobójstwa podczas leczenia depresji nastolatków

W marcu 2004 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) wydał publiczne zalecenie zdrowotne dotyczące pogorszenia depresji oraz myśli i zachowania samobójcze u pacjentów leczonych nowszymi lekami przeciwdepresyjnymi: fluoksetyną (Prozac), sertraliną (Zoloft), paroksetyną (Paxil), fluwoksaminą ( Luvox), citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), bupropion (Wellbutrin), wenlafaksyna (Effexor), nefazodon (Serzone) i mirtazapina (Remeron). W lutym 2005 r. Agencja rozszerzyła ostrzeżenie o wszystkie leki przeciwdepresyjne. To ostrzeżenie było spowodowane analizami danych z kontrolowanych placebo badań leków przeciwdepresyjnych sugerujących, że leki wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Kolejne badania pozostawiają znaczną niepewność co do tego związku. W odpowiedzi na obawy dotyczące wiarygodności danych leżących u podstaw tego poradnika, FDA ponownie przeanalizowało wszystkie epizody zachowań samobójczych w badaniach pediatrycznych leków przeciwdepresyjnych. Badacze stwierdzili, że ryzyko myśli samobójczych, zachowań samobójczych lub próby samobójcze było około dwukrotnie wyższe u dzieci i młodzieży przyjmujących jeden z nowych leków przeciwdepresyjnych (4%) niż wśród osób otrzymujących placebo (2%). duże badania obserwacyjne udokumentowały, że ryzyko próby samobójczej faktycznie zmniejsza się po rozpoczęciu przyjmowania leków przez pacjentów2 oraz że społeczności z wyższymi wskaźnikami stosowania leków przeciwdepresyjnych mają średnio niższe wskaźniki samobójstw.3
Niepewność będzie się utrzymywać. Metaanaliza FDA obejmowała ponad 20 badań kontrolowanych placebo z udziałem około 4000 pacjentów, wśród których było 36 prób samobójczych i nie zakończono samobójstw. Biorąc pod uwagę te wskaźniki, randomizowane badanie, które jest wystarczająco duże, aby wykryć podwojenie ryzyka próby samobójczej w połączeniu z pojedynczym lekiem, wymagałoby około 6000 uczestników (o 50% więcej niż do tej pory włączono do wszystkich badań pediatrycznych łącznie). Badanie, które jest wystarczająco duże, aby wykryć podwojenie ryzyka śmierci z powodu samobójstwa, wymagałoby setek tysięcy uczestników. Z drugiej strony, z dużymi badaniami obserwacyjnymi, wymieniamy zwiększoną moc statystyczną dla zwiększonego prawdopodobieństwa stronniczości lub zakłopotania. W najlepszym razie takie badania mogą jedynie zapewnić, że próby samobójcze pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne nie są powszechne i że rosnącemu stosowaniu takich leków przez dzieci i młodzież nie towarzyszy wzrost wskaźników samobójstw.
Co więcej, jest prawie pewne, że żadna pojedyncza odpowiedź nie będzie dotyczyć wszystkich leków, wszystkich rodzajów zachowań samobójczych lub wszystkich pacjentów. Metaanaliza FDA, na przykład, sugeruje, że istnieje zróżnicowanie między lekami na poziomie ryzyka, ale liczby nie były wystarczająco duże, aby umożliwić dokładną ocenę różnic. Nowsze leki przeciwdepresyjne mogą być szczególnie związane z próbami samobójstwa z użyciem przemocy, a nie z samobójstwem w ogóle. Prawdopodobieństwo, że pobudzenie lub myśli samobójcze rozwinie się przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych u dowolnego pacjenta może się znacznie różnić i mogą na nie wpływać różnice w genach kontrolujących przekazywanie serotoniny lub cykliczne przekazywanie sygnału AMP.
Oprócz obaw związanych z ryzykiem związanym z lekami przeciwdepresyjnymi u dzieci i młodzieży, korzyści z takich leków w tej populacji są mniej ustalone niż u dorosłych
[podobne: parafia zyrakow, dermatolog na nfz kraków, półpasiec czy jest zaraźliwy ]
[przypisy: parafia wolica tokarnia, parafia wiry, parafia zyrakow ]