Rodzinne ścieżki do zachowań samobójczych – rozumienie i zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków

16-letni chłopiec, którego brat niedawno popełnił samobójstwo, widzi się w izbie przyjęć po odcięciu mu nadgarstków. Mówi, że czuł się dotknięty depresją i beznadziejnością, ponieważ zmarł jego brat i znacznie zwiększył spożycie alkoholu. Jego depresja zaczęła się właściwie 4 lata temu, po śmierci ojca i trwała nieprzerwanie. Pacjent ma historię bycia zdyscyplinowanym do walki w szkole, zwykle po tym, jak drażnią go lub sprowokowali jego rówieśnicy. Tuż przed próbą samobójczą, miał walkę ze swoją dziewczyną, jego nastrój gwałtownie spadł i postanowił, że równie dobrze może być martwy. Jego matka donosi, że ojciec chłopca zmarł na skutek przypadkowego zatrucia tlenkiem węgla . Ojciec miał problemy z depresją, uzależnieniem od alkoholu i agresją i najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Rodzinne ścieżki do wczesnych zachowań samobójczych. Ten pacjent ma wiele znanych czynników ryzyka samobójstwa u młodego człowieka: zaburzenia nastroju, nadużywanie alkoholu, niedawna utrata bliskiej osoby i rodzinne zachowanie samobójcze.1 Chociaż samobójstwo jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych ludzi ludzie, przeważająca większość ludzi, którzy stają w obliczu osobistych strat, mają zaburzenia nastroju i nadużywają alkoholu ani nie próbują, ani nie popełniają samobójstwa. Jakie dodatkowe cechy mogłyby wyjaśnić, dlaczego ten nastolatek by to zrobił. Zaproponowaliśmy model stresu dla dorosłych, który wraz z rodzinną transmisją słabości do zachowań samobójczych może pomóc w wyjaśnieniu i przewidywaniu samobójstw wśród młodzieży (patrz schemat) .2 Ważne stresory, które mogą pochodzić spoza rodziny, obejmują ostry rozpacz związana z kryzysami związanymi z relacjami lub innymi osobistymi stratami lub porażkami, szczególnie jeśli są one doświadczane w kontekście poważnej depresji. W połączeniu z takimi stresorami odziedziczona skaza predysponuje ludzi do zachowań samobójczych.
Taki model oczywiście pozostawia miejsce na wielką indywidualną zmienność czynników i procesów, które prowadzą do samobójstwa. Wiele nastolatków próbujących popełnić samobójstwo wykazuje dowody na niezdolność do regulowania swojego nastroju lub tolerowania cierpienia. W obliczu niepokojącej sytuacji, niektóre wrażliwe nastolatki koncentrują się nadmiernie na samobójstwie jako rozwiązaniu i działają impulsywnie, wykazując ograniczoną elastyczność poznawczą, słabe umiejętności rozwiązywania problemów i trudności z hamowaniem nieodpowiednich reakcji. Te same czynniki przyczyniają się do wspólnego zachowania samobójczego: agresywnej agresji, zdefiniowanej jako skłonność do reagowania na prowokację lub frustrację wrogością lub agresją. Dla innych młodych ludzi beznadzieja i depresja mogą odgrywać bardziej krytyczną rolę. Ostatecznie, połączenie wielu czynników ryzyka powoduje największe ryzyko zachowań samobójczych.
Tendencja do takiego zachowania jest często rodzinna i najprawdopodobniej ma składnik genetyczny. Badania dzieci adoptowanych i bliźniaków pokazują, że rodzinną zgodność zachowania samobójczego wyjaśniają czynniki zarówno genetyczne, jak i środowiskowe.3 Chociaż zaburzenia psychiczne występują także w rodzinach, zachowania samobójcze wydają się być przekazywane rodzinnie niezależnie od tych zaburzeń. Na przykład wśród rodziców z zaburzeniami nastroju ci, którzy próbowali popełnić samobójstwo, są ponad sześciokrotnie bardziej prawdopodobne niż ci, którzy nie mają dziecka, które próbują popełnić samobójstwo, mimo że potomstwo obu grup ma podobne wskaźniki zaburzeń nastroju.3 Zachowania samobójcze, które zaczynają się przed 25 rokiem życia, są wysoce rodzinne, a posiadanie większej liczby dotkniętych członków rodziny wiąże się z wcześniejszym wiekiem z pojawieniem się aktów samobójczych
[patrz też: lekarz stomatolog a lekarz dentysta, rajeckie teplice baseny, szynowanie zębów włóknem szklanym ]
[przypisy: halitoza wikipedia, trifas, parafia babiak ]