Stosowanie aspiryny w celu zapobiegania wysiłkowemu zatrzymaniu krążenia u sportowców z wysoką oceną stężenia wapnia w tętnicach wieńcowych

width=300W oparciu o dużą częstość występowania subklinicznej choroby wieńcowej, za pomocą badań opartych na tomografii komputerowej serca u sportowców uprawiających sporty wytrzymałościowe z niskimi konwencjonalnymi profilami ryzyka sercowego, zalecamy ocenę wyników dotyczących tętnic wieńcowych jako bardziej wiarygodnego i niezależnego predyktora zdarzeń sercowych, w tym zgonu jako potwierdzonego wśród dorosłych w wieku 30-46 lat. Wyniki ponad 100 jednostek Agatstona wskazują na 10-letnie ryzyko kardiologiczne wynoszące 7,5%, w którym zalecane są dodatkowe środki profilaktyki pierwotnej, w tym kwas acetylosalicylowy, jak pokazano ostatecznie w celu zmniejszenia pierwszych zawałów mięśnia sercowego u mężczyzn w tym samym wieku w prospektywnej podwójnie zaślepionej kontrolowanej próbie. Ukierunkowane badanie podklinicznej miażdżycy tętnic wieńcowych z oceną stężenia wapnia w tętnicach wieńcowych jest wskazane, aby odpowiednio kierować dawką kwasu acetylosalicylowego w celu złagodzenia rosnącej częstotliwości nagłej śmierci sercowej ze względu na pęknięcie blaszki miażdżycowej.
[więcej w: parafia wolica tokarnia, parafia wiry, parafia zyrakow ]